You are here

Đông Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Đông Nam Bộ: 660000

Đông Hải is located in Đông Nam Bộ, Ninh Thuận, Phan Rang-Tháp Chàm, Vietnam. Its zip code is 660000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...