You are here

Điền Xá, Nam Trực, Nam Định, Đồng Bằng Sông Hồng: 420000

Điền Xá is located in Đồng Bằng Sông Hồng, Nam Định, Nam Trực, Vietnam. Its zip code is 420000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...