You are here

Bát Xát, Bát Xát, Lào Cai, Đông Bắc: 330000

Bát Xát is located in Đông Bắc, Lào Cai, Bát Xát, Vietnam. Its zip code is 330000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...