You are here

Bình Điền, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, Bắc Trung Bộ: 530000

Bình Điền is located in Bắc Trung Bộ, Thừa Thiên - Huế, Hương Trà, Vietnam. Its zip code is 530000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...