You are here

Bắc Lệnh, Lào Cai , Lào Cai, Đông Bắc: 330000

Bắc Lệnh is located in Đông Bắc, Lào Cai, Lào Cai , Vietnam. Its zip code is 330000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...