You are here

Bằng Giã, Hạ Hoà, Phú Thọ, Đông Bắc: 290000

Bằng Giã is located in Đông Bắc, Phú Thọ, Hạ Hoà, Vietnam. Its zip code is 290000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...