You are here

Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ, Đông Bắc: 290000

Bến Gót is located in Đông Bắc, Phú Thọ, Việt Trì, Vietnam. Its zip code is 290000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...