You are here

Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang, Đông Bắc: 230000

Bố Hạ is located in Đông Bắc, Bắc Giang, Yên Thế, Vietnam. Its zip code is 230000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...