You are here

Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên, Đông Bắc: 250000

Ba Hàng is located in Đông Bắc, Thái Nguyên, Phổ Yên, Vietnam. Its zip code is 250000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...