You are here

Cấp Dẫn, Cẩm Khê, Phú Thọ, Đông Bắc: 290000

Cấp Dẫn is located in Đông Bắc, Phú Thọ, Cẩm Khê, Vietnam. Its zip code is 290000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...