You are here

Cầu Bà, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, Nam Trung Bộ: 650000

Cầu Bà is located in Nam Trung Bộ, Khánh Hòa, Khánh Vĩnh, Vietnam. Its zip code is 650000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...