You are here

Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang, Đông Bắc: 230000

Cẩm Lý is located in Đông Bắc, Bắc Giang, Lục Nam, Vietnam. Its zip code is 230000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...