You are here

Châu Bình, Giồng Trôm, Bến Tre, Đồng Bằng Sông Cửu Long: 930000

Châu Bình is located in Đồng Bằng Sông Cửu Long, Bến Tre, Giồng Trôm, Vietnam. Its zip code is 930000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...