You are here

Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ, Đông Bắc: 290000

Hà Thạch is located in Đông Bắc, Phú Thọ, Phú Thọ, Vietnam. Its zip code is 290000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...