You are here

Hạ Bì, Kim Bôi, Hòa Bình, Tây Bắc: 350000

Hạ Bì is located in Tây Bắc, Hòa Bình, Kim Bôi, Vietnam. Its zip code is 350000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...