You are here

Hải Thánh, Hải Hậu, Nam Định, Đồng Bằng Sông Hồng: 420000

Hải Thánh is located in Đồng Bằng Sông Hồng, Nam Định, Hải Hậu, Vietnam. Its zip code is 420000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...