You are here

Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ, Đông Bắc: 290000

Hoàng Xá is located in Đông Bắc, Phú Thọ, Thanh Thuỷ, Vietnam. Its zip code is 290000.

Address and Postcode

Online Map
Loading, Please Wait...