You are here

Khánh Long, Tràng Định, Lạng Sơn, Đông Bắc: 240000

Khánh Long is located in Đông Bắc, Lạng Sơn, Tràng Định, Vietnam. Its zip code is 240000.

Address and Postcode

Online Map
Loading, Please Wait...