You are here

Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình, Đồng Bằng Sông Hồng: 430000

Khánh Phú is located in Đồng Bằng Sông Hồng, Ninh Bình, Yên Khánh, Vietnam. Its zip code is 430000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...