You are here

Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An, Bắc Trung Bộ: 460000

Khánh Sơn is located in Bắc Trung Bộ, Nghệ An, Nam Đàn, Vietnam. Its zip code is 460000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...