You are here

Kiet Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ, Đông Bắc: 290000

Kiet Sơn is located in Đông Bắc, Phú Thọ, Thanh Sơn, Vietnam. Its zip code is 290000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...