You are here

Kim Đức, Phú Ninh, Phú Thọ, Đông Bắc: 290000

Kim Đức is located in Đông Bắc, Phú Thọ, Phú Ninh, Vietnam. Its zip code is 290000.

Address and Postcode

Online Map
Loading, Please Wait...