You are here

Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ, Đông Bắc: 290000

Lương Nha is located in Đông Bắc, Phú Thọ, Thanh Sơn, Vietnam. Its zip code is 290000.

Address and Postcode

Online Map
Loading, Please Wait...