You are here

Lai Đång, Thanh Sơn, Phú Thọ, Đông Bắc: 290000

Lai Đång is located in Đông Bắc, Phú Thọ, Thanh Sơn, Vietnam. Its zip code is 290000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...