You are here

Minh Phát, Lộc Bình, Lạng Sơn, Đông Bắc: 240000

Minh Phát is located in Đông Bắc, Lạng Sơn, Lộc Bình, Vietnam. Its zip code is 240000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...