You are here

Nậm Chạc, Bát Xát, Lào Cai, Đông Bắc: 330000

Nậm Chạc is located in Đông Bắc, Lào Cai, Bát Xát, Vietnam. Its zip code is 330000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...