You are here

Nam Thượng, Kim Bôi, Hòa Bình, Tây Bắc: 350000

Nam Thượng is located in Tây Bắc, Hòa Bình, Kim Bôi, Vietnam. Its zip code is 350000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...