You are here

Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang, Đông Bắc: 230000

Ngọc Lý is located in Đông Bắc, Bắc Giang, Tân Yên, Vietnam. Its zip code is 230000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...