You are here

Ngọc Minh, Vị Xuyên, Hà Giang, Đông Bắc: 310000

Ngọc Minh is located in Đông Bắc, Hà Giang, Vị Xuyên, Vietnam. Its zip code is 310000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...