You are here

Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định, Đồng Bằng Sông Hồng: 420000