You are here

Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh, Đồng Bằng Sông Hồng: 220000

Phù Khê is located in Đồng Bằng Sông Hồng, Bắc Ninh, Từ Sơn, Vietnam. Its zip code is 220000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...