You are here

Phú Xá, Thái Nguyên, Thái Nguyên, Đông Bắc: 250000

Phú Xá is located in Đông Bắc, Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam. Its zip code is 250000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...