You are here

Phúc Lộc, Trấn Yên, Yên Bái, Đông Bắc: 320000

Phúc Lộc is located in Đông Bắc, Yên Bái, Trấn Yên, Vietnam. Its zip code is 320000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...