You are here

Phương Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ, Đông Bắc: 290000

Phương Lĩnh is located in Đông Bắc, Phú Thọ, Thanh Ba, Vietnam. Its zip code is 290000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...