You are here

Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa, Nam Trung Bộ: 650000

Phương Sài is located in Nam Trung Bộ, Khánh Hòa, Nha Trang, Vietnam. Its zip code is 650000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...