You are here

Sóc Đăng, Đoan Hùng, Phú Thọ, Đông Bắc: 290000

Sóc Đăng is located in Đông Bắc, Phú Thọ, Đoan Hùng, Vietnam. Its zip code is 290000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...