You are here

Sơn Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ, Đông Bắc: 290000

Sơn Nga is located in Đông Bắc, Phú Thọ, Cẩm Khê, Vietnam. Its zip code is 290000.

Address and Postcode

Online Map
Loading, Please Wait...