You are here

Tân Tri, Bắc Sơn, Lạng Sơn, Đông Bắc: 240000

Tân Tri is located in Đông Bắc, Lạng Sơn, Bắc Sơn, Vietnam. Its zip code is 240000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...