You are here

Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh, Đồng Bằng Sông Hồng: 220000

Tri Phương is located in Đồng Bằng Sông Hồng, Bắc Ninh, Tiên Du, Vietnam. Its zip code is 220000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...