You are here

Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh, Đồng Bằng Sông Hồng: 220000

Trung Chính is located in Đồng Bằng Sông Hồng, Bắc Ninh, Lương Tài, Vietnam. Its zip code is 220000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...