You are here

Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa, Nam Trung Bộ: 650000

Xương Huân is located in Nam Trung Bộ, Khánh Hòa, Nha Trang, Vietnam. Its zip code is 650000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...