You are here

Điện Biên, Điện Biên , Tây Bắc

This is the Điện Biên Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City Postcode (ZIP)
Điện Biên Mường Lói 380000
Điện Biên Thánh Xương 380000
Điện Biên Mường Nhà 380000
Điện Biên Thánh Yên 380000
Điện Biên Mường Phăng 380000
Điện Biên Mường Pồn 380000
Điện Biên Nà Tấu 380000
Điện Biên Na Ư 380000
Điện Biên Noong Hẹt 380000
Điện Biên Noong Luống 380000
Điện Biên Núa Ngam 380000
Điện Biên Pa Thơm 380000
Điện Biên Sam Mứn 380000
Điện Biên Thánh An 380000
Điện Biên Thánh Chăn 380000
Điện Biên Thánh Hưng 380000
Điện Biên Thánh Luông 380000
Điện Biên Thánh Nưa 380000