You are here

Bát Xát, Lào Cai, Đông Bắc

This is the Bát Xát Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City Postcode (ZIP)
Bát Xát A Lù 330000
Bát Xát Phìn Ngan 330000
Bát Xát A Mú Sung 330000
Bát Xát Quang Kim 330000
Bát Xát Bản Qua 330000
Bát Xát Sáng Ma Sáo 330000
Bát Xát Bản Vược 330000
Bát Xát Tòng Sanh 330000
Bát Xát Bản Xèo 330000
Bát Xát Trịnh Tường 330000
Bát Xát Bát Xát 330000
Bát Xát Trung Lènh Hồ 330000
Bát Xát Cốc Mỳ 330000
Bát Xát Y Tý 330000
Bát Xát Cốc San 330000
Bát Xát Dền Sáng 330000
Bát Xát Dền Thàng 330000
Bát Xát Mường Hum 330000
Bát Xát Mường Vị 330000
Bát Xát Nậm Chạc 330000