You are here

Bắc Hà, Lào Cai, Đông Bắc

This is the Bắc Hà Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City Postcode (ZIP)
Bắc Hà Bắc Hà 330000
Bắc Hà Nậm Đét 330000
Bắc Hà Bản Cái 330000
Bắc Hà Tà Chải 330000
Bắc Hà Bản Già 330000
Bắc Hà Tả Củ Tỷ 330000
Bắc Hà Bản Liền 330000
Bắc Hà Tả Van Chư 330000
Bắc Hà Bản Phố 330000
Bắc Hà Thải Giàng Phố 330000
Bắc Hà Bảo Nhai 330000
Bắc Hà Cốc Lầu 330000
Bắc Hà Cốc Ly 330000
Bắc Hà Hoàng Thu Phố 330000
Bắc Hà Lầu Thí Ngài 330000
Bắc Hà Lùng Cải 330000
Bắc Hà Lùng Phìn 330000
Bắc Hà Na Hối 330000
Bắc Hà Nậm Khánh 330000
Bắc Hà Nậm Lúc 330000