You are here

Cầu Giấy, Hà Nội, Đồng Bằng Sông Hồng

This is the Cầu Giấy Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City Postcode (ZIP)
Cầu Giấy Dịch Vọng 100000
Cầu Giấy Dịch Vọng Hậu 100000
Cầu Giấy Mai Dịch 100000
Cầu Giấy Nghĩa Tân 100000
Cầu Giấy Nghĩa Đô 100000
Cầu Giấy Quan Hoà 100000
Cầu Giấy Trung Hòa 100000
Cầu Giấy Yên Hòa 100000