You are here

Kiến Xương, Thái Bình, Đồng Bằng Sông Hồng

This is the Kiến Xương Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City Postcode (ZIP)
Kiến Xương An Bình 410000
Kiến Xương Quang Lịch 410000
Kiến Xương Vũ Sơn 410000
Kiến Xương An Bồi 410000
Kiến Xương Quang Minh 410000
Kiến Xương Vũ Tây 410000
Kiến Xương Bình Minh 410000
Kiến Xương Quang Trung 410000
Kiến Xương Vũ Thắng 410000
Kiến Xương Bình Nguyên 410000
Kiến Xương Quốc Tuấn 410000
Kiến Xương Vũ Trung 410000
Kiến Xương Bình Thành 410000
Kiến Xương Quyết Tiến 410000
Kiến Xương Đình Phùng 410000
Kiến Xương Bình Định 410000
Kiến Xương Thánh Nê 410000
Kiến Xương Hoà Bình 410000
Kiến Xương Thánh Tân 410000
Kiến Xương Hồng Thái 410000