You are here

Lê Chân, Hải Phòng, Đồng Bằng Sông Hồng

This is the Lê Chân Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City Postcode (ZIP)
Lê Chân An Biên 180000
Lê Chân An Dương 180000
Lê Chân Cát Dài 180000
Lê Chân Dư Hàng 180000
Lê Chân Dư Hàng Kênh 180000
Lê Chân Hàng Kênh 180000
Lê Chân Hồ Nam 180000
Lê Chân Lam Sơn 180000
Lê Chân Nghĩa Xá 180000
Lê Chân Niệm Nghĩa 180000
Lê Chân Trại Cau 180000
Lê Chân Trần Nguyên Hãn 180000
Lê Chân Vĩnh Niệm 180000
Lê Chân Đông Hải 180000