You are here

Long Biên, Hà Nội, Đồng Bằng Sông Hồng

This is the Long Biên Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City Postcode (ZIP)
Long Biên Phúc Lợi 100000
Long Biên Phúc Đồng 100000
Long Biên Sài Đồng 100000
Long Biên Thạch Bàn 100000
Long Biên Thuong Thánh 100000
Long Biên Việt Hưng 100000
Long Biên Đức giang 100000
Long Biên Bơ Đê 100000
Long Biên Cù Khèi 100000
Long Biên Gia Thuy 100000
Long Biên Giang Biên 100000
Long Biên Long Biên 100000
Long Biên Ngäc Lâm 100000
Long Biên Ngọc Thụy 100000