You are here

Long Phú, Sóc Trăng, Đồng Bằng Sông Cửu Long

This is the Long Phú Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City Postcode (ZIP)
Long Phú Châu Khánh 950000
Long Phú Hậu Thạnh 950000
Long Phú Lịch Hội Thượng 950000
Long Phú Liêu Tú 950000
Long Phú Long Phú 950000
Long Phú Long Đức 950000
Long Phú Phú Hữu 950000
Long Phú Song Phụng 950000
Long Phú Tân Hưng 950000
Long Phú Tân Thạnh 950000
Long Phú Trung Bình 950000
Long Phú Trường Khánh 950000
Long Phú Đại Ân 950000
Long Phú Đại Ngãi 950000