You are here

Ngô Quyền, Hải Phòng, Đồng Bằng Sông Hồng

This is the Ngô Quyền Postcode page list. Its detail is as below.

Region 3-Postcode


Region 3 City Postcode (ZIP)
Ngô Quyền Cầu Tre 180000
Ngô Quyền Cầu Đất 180000
Ngô Quyền Gia Viên 180000
Ngô Quyền Lạc Viên 180000
Ngô Quyền Lạch Tray 180000
Ngô Quyền Lê Lợi 180000
Ngô Quyền Lương Khánh Thiện 180000
Ngô Quyền Máy Chai 180000
Ngô Quyền Máy Tơ 180000
Ngô Quyền Vạn Mỹ 180000
Ngô Quyền Đằng Giang 180000
Ngô Quyền Đông Khê 180000
Ngô Quyền Đổng Quốc Bình 180000